gallery/beznazwy_panorama1 (1)

Żłobek MIŚ

Tu się bawimy

  

  Zajęcia w żłobku „Miś” odbywają się zgodnie z ustalonym planem dnia. Od godz. 6.15 do godz. 8.00 odbywają się zabawy indywidualne. Od godz. 8.00 do godz. 8.30 dzieci spożywają śniadanie. Między godz. 8.30 i 11.00 jest czas na zajęcia  dydaktyczno-wychowawcze i edukacyjne. Odbywają się one w bawialni, a jeśli pozwalają na to warunki atmosferyczne - na świeżym powietrzu. Między godz. 14.30 i godz. 16.15 trwają zabawy. W tym czasie rodzice odbierają też dzieci ze żłobka. W żłobku „Miś” dzieci mają do dyspozycji mnóstwo różnych zabawek. Na zewnątrz budynku w przyległym ogrodzie znajduje się plac zabaw. Gdy jest ładna pogoda, wynoszone są tam lekkie, plastikowe zabawki. Liczba opiekunek w żłobku dostosowana jest do liczby dzieci  oraz wymogów ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3.

gallery/11986566_915792665192555_5415775387684274152_n